Telekomunikace

Zajišťujeme provozní práce a dodávky investičních celků v oblasti Plzeňského Karlovarského  a Budějovického kraje pro telekomunikační operátory, zejména pro Českou telekomunikační infrastrukturu (CETIN). Mezi tyto aktivity patří například realizace koncových bodů přístupové sítě metalické i optické , výstavba páteřních propojů a technologií jako DSL boostery či předsunuté DSLAMy..

Z dalších aktivit pak vyjmenujme například

  • telekomunikace na železnici – opravy, přeložky a výstavba všech sítí na ČD resp. SŽDC
  • montáže, opravy a komplexní dodávky informačních, zabezpečovacích, protipožárních sítí a rozvodů, docházkových systémů
  • dodávky optických a metalických kabelových telekomunikačních sítí
  • pokládka, přeložky a opravy kabelů zemních i závěsných (napájecích, telekomunikačních, zabezpečovacích)
  • trasování sítí a vyhledávání poruch či spojek na kabelech pomocí detektorů Radiodetection a dalších

Disponujeme veškerou vlastní výbavou potřebnou pro výkon těchto činností.