Zemní protlaky

Nabízíme pokládku inženýrských sítí technologií, při níž nedochází k narušení povrchů v trase těchto sítí.

Princip této techniky je vyhloubení páru tzv. startovacích jam na obou koncích zamýšlené trasy (toto je nutné pro získání dostatečné hloubky např. při podkopání komunikace, případně při využití neřízené technologie) a následný start protlaku z této jámy. V případě neřízeného protlaku je nutné správně nasměrovat projektil tzv. „krtka“, který se pohybuje v přímém směru. V případě řízeného protlaku je možné směr korigovat. Hornina je mechanicky rozrážena nebo vyplavována a pohyb projektilu či vrtací hlavice je zajištěn pneumatickým  nebo mechanickým působením stroje.

Výhody tzv. protlaků jsou:

  • úspora prostředků za opravu povrchů
  • za určitých okolností jsou práce tišší
  • nejdojde k poškození vegetace v celé délce trasy
  • není nutné uzavírat komunikace v případě jejich křížení

Kromě samotného protlaku samozřejmě provádíme veškeré doprovodné práce jako zatažení chrániček a kabelů a odvoz přebytečné zeminy se zavezením nové ornice a výsevem vegetace.

Dále máme zkušenosti se zemními pracemi v chráněných krajinných oblastech, takže je veškerá naše strojní mechanizace vybavena prostředky pro zábranu ekologických škod v případě poruchy.