Optické sítě

  • Komplexní dodávky optických sítí zahrnující :
  • Pokládku HDPE chrániček pro OK včetně veškerých výkopových prací
  • Zafukování mikrotrubiček a optických kabelů
  • Svařování vláken (včetně ribbonů), ukončení kabelů
  • Měření optických kabelů přímou metodou i  OTDR
  • Vyhotovení měřících protokolů

Reference: Deutsche Telekom, T-Mobile , CETIN